Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de auxiliar administratiu de l'Estat. del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición de auxiliar administratiu de l'Estat.

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Et preparem totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat) des del primer dia.


Treballa a les dependències públiques de l'Estat Espanyol desenvolupant totes aquelles tasques d'àmbit administratiu relacionades amb les funcions i el treball d'oficina. Amb aquesta oposició podràs ocupar una plaça a les oficines dels diferents Ministeris o Delegacions territorials.

A quién va dirigido

Per a totes les persones interessades en aquesta oposición.

Objetivos

Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didàctica disposa d'autoavaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol*licituds.

Temario

La Constitució Espanyola de 1978.

El Tribunal Constitucional. La Corona Successió i Regència.

Les Corts Generals: Congrés i Senat. Defensor del Poble.

El Poder Judicial. El Tribunal Suprem. Organització judicial.

El Govern i l Administració.

L'Administració General i Perifèrica de l'estat.

L'organització de l'Estat i de la U. E. Institucions.

Dret Administratiu. Procediment i recursos. Òrgans.

El personal funcionari. Promoció. Drets i deures. S.S.

El Pressupost de l'Estat a Espanya.

Atenció al públic. Concepte de document, registre i arxiu.

Ofimàtica bàsica: L'entorn Windows.
Titulación obtenida

Oposición de auxiliar administratiu de l'Estat.

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o d&rsquo,aquells estats en què s'apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l'xercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l',Administració Pública.
Información Adicional
Contacta ahora con el centro