Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición recepcionista, conserge, bidell, subaltern en Gerona/Girona

Programa de Oposición recepcionista, conserge, bidell, subaltern

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción


Treballa a qualsevol dependència pública essent l’encarregat d’atendre, en primera instància, la ciutadania, així com portar el control de l’entrada i sortida de documents, o d’altres tasques bàsiques de control i manteniment de l’edifici.


A quién va dirigido

Objetivos

Preparació de totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat, cas pràctic, entrevista personal) des del primer dia.


Temario

MATÈRIES GENERALS:

Constitució Espanyola. Estatut d’Autonomia de Catalunya. Administració Pública.

L’Administrat. La Funció Pública.

L’administració local.


MATÈRIES ESPECÍFIQUES:

Document, arxiu i registre.

Serveis postals.

Màquines auxiliars d’oficina.

Seguretat d’edificis. Evacuacions. Instal·lacions.

Manteniment d’edificis i institucions.

Titulación obtenida

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s’apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.

Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l’exercici de les funcions públiques.

Tenir el certificat d’estudis primaris. En algun cas exigeixen el G.E., FP1 o equivalent, (si encara no tens la ESO consulta aquí).

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l’Administració Pública.

A Catalunya, nivell B de català.

Información Adicional

GARANTIES

Preparació des de casa teva i amb l’ajuda de personal especialitzat en la matèria.

Opció a assistir a classes presencials.

Textos revisats i actualitzats.

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu electrònic o telèfon durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didàctica disposa d’autoavaluacions que permeten seguir l’evolució de l’alumne.

Actualització davant qualsevol canvs que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne en el temari i els tests psicotècnics.

Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.

Contacta ahora con el centro