Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición auxilio judicial en Gerona/Girona

Programa de Oposición auxilio judicial

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Preparació de totes les proves (teòrica, psicotècnica, cas pràctic) des del primer dia.


Si vols treballar pel Departament de Justícia aquesta és una opció. Les persones designades dins d’aquest cos dels òrgans judicials s’encarreguen, principalment, de realitzar totes les comunicacions que es deprenen de l’activitat judicial (notificacions, citacions, emplaçaments…), i embargaments. A banda d’aquestes tasques, també es desenvolupen les funcions de Policia judicial, l’arxiu d’expedients i autos, entre altres recollides a la llei.


A quién va dirigido

Per a totes les persones interessades en aquesta oposición.

Objetivos

Preparació des de casa teva i amb l’ajuda de personal especialitzat en la matèria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu electrònic o telèfon durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didàctica disposa d’autoavaluacions que permeten seguir l’evolució de l’alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne en el temari i els tests psicotècnics i casos pràctics. Realització de simulacres de proves.

Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.

Temario

La Constitució Espanyola de 1978.

El Govern, l’Administració i l’Organització administrativa.

El Tribunal Constitucional.

Els Tribunals: Organització i Competències.

Els Jutjats.

Cossos de l’Administració de Justícia.

Règim intern i règim disciplinari.

Els processos civil, penal, contenciós-administratiu i laboral.

Actes processals i de comunicació. Notificacions i requeriments.

El Registre Civil.

Normativa Nacional i Comunitària.

Pràctica: Diligències del Cos d’Auxili Judicial.

Titulación obtenida

Oposición auxilio judicial

Requisitos

Tenir nacionalitat espanyola.

Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l’exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, Graduat escolar o equivalent (si encara no tens la ESO consulta aquí).

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l’Administració Pública.

Información AdicionalContacta ahora con el centro