Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición tècnic de penitenciaries en Gerona/Girona

Programa de Oposición tècnic de penitenciaries

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.


Treballaràs a les presons com la persona encarregada de mantenir l’odre, la seguretat i la bona convivència dins del centre penitenciari. Entre altres funcions gestionaràs les tasques administratives necessàries per al bon funcionament del centre i el desenvolupament dels serveis bàsics.


A quién va dirigido

Per a totes les persones interessades en aquesta oposición.

Objetivos

Preparació des de casa teva i amb l’ajuda de personal especialitzat en la matèria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu electrònic o telèfon durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didàctica disposa d’autoavaluacions que permeten seguir l’evolució de l’alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Preparació de totes les proves físiques en el complex esportiu GEIEG.

Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.

Temario

TEMARI GENERAL:

La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut d’Autonomia. Les Nacions Unides. La Unió Europea. El Dret Comunitari. El procediment administratiu. Drets i deures.


TEMARI ESPECÍFIC:

Dret penal.

Dret penitenciari.

Titulación obtenida

Oposición tècnic de penitenciaries

Requisitos

Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l’exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del títol de batxillerat, de FPII, de tècnic superior (LOGSE) o de qualsevol equivalent (si encara no tens la titulació consulta aquí).

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l’Administració Pública.

Nivell B de català.

* Preparació de totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat, proves físiques en el complex esportiu GEIEG, entrevista personal) des del primer dia.

Información Adicional

Contacta ahora con el centro