Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de auxiliar clínica veterinaria de Orbita Gironina

Orbita Gironina

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Presentación


Prepara',t per ser el col·,laborador indispensable del veterinari d',una clínica d',animals, hospitals veterinaris o d',un nucli zoolò,gic. Forma',t amb els diferents continguts que et preparem amb el nostre temari en l',entorn de gats i gossos i llanç,a',t a experimentar allò, que realment et convenç,: el món dels animals.A quién va dirigido

Temario

ÍNDEX DE TEMES* Constants vitals, característiques bà,siques i morfologia externa.* Parasitosis de gossos i gats. Dermatologia.* Higiene del gos i del gat.* La reproducció i la cura dels cadells:L&rsquo,aparell reproductor femení. El cicle sexual i les seves fases.La lactà,ncia, el deslletament i el desenvolupament dels cadells.Plans vacunals i antiparasitaris.* La nutrició dels gossos i gats.* Comportament caní i felí.* Anatomia i fisiologia bà,sica:Aparells locomotor, circulatori, respiratori, urinari, gastrointestinal i reproductor.Sistema endocrí. La pell.* Tè,cniques auxiliars aplicades:Tè,cniques d&rsquo,utilització i subjecció.Assistè,ncia i cures bà,siques del gos i del gat.Aplicació de medicació.Urgè,ncies i primers auxilis.Quirò,fan i material quirúrgic.* Administració bà,sica de centres veterinaris:Organització: fitxers, facturació, etc.Mà,rqueting: telemà,rqueting, atenció i orientació al client.


Titulación obtenida

Curso de auxiliar clínica veterinaria

Requisitos

* No és necessari cap tipus de titulació específica. Persona emprenedora, amant dels animals, que vulgui treballar en un centre veterinari o similar.

* Gran demanda laboral. Borsa de treball.


Objetivos

Información Adicional

GARANTIES


* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari.

* Realització de prà,ctiques en diferents centres veterinaris.

* Entrega de diploma un cop s&rsquo,hagi finalitzat i aprovat el curs.

* Gran demanda laboral. Borsa de treball.

Contacta ahora con el centro