Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de auxiliar clínic equestre del centro Orbita Gironina

Programa de Curso de auxiliar clínic equestre

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Oferim una gran varietat d'oposicions per ajudar-te a trobar una professió, un treball estable i segur o una bona oportunitat de treball.

A quién va dirigido

Un curs adient per a aquelles persones amants dels cavalls, així com la seva cura clínica dià,ria. Aprè,n tots els coneixements d',infermeria de l',animal i d',unes instal·,lacions eqü,estres necessaris per a treballar en una hípica o centre professional de cavalls.

Objetivos

Coneixeràs les història i evolució de l'cavall.

Aprendràs Oficis i esports relacionats amb el cavall.

Estudiaràs les Tècniques d'higiene i protecció. Manteniment d'instal·lacions.

Temario

ÍNDEX DE TEMES

* Histò,ria i evolució del cavall.

* Constants vitals, característiques bà,siques i morfologia.

* Conformació externa.

* Bases d&rsquo,anatomia i fisiologia.

* Higiene, cures i protecció del cavall.

* Instal*lacions, arnesos, l&rsquo,estable.

* La reproducció. Desenvolupament del poltre i les cures bà,siques.

* Tecnologia de la reproducció equina.

* Patologia bà,sica.

* Plans vacunals i antiparasitaris.

* Piscologia equina bà,sica.

* Tè,cniques d&rsquo,higiene i protecció. Manteniment d&rsquo,installacions.


Titulación obtenida

Curso de auxiliar clínic equestre

Requisitos

* No és necessari cap tipus de titulació específica. Persona emprenedora, amant dels cavalls, que vulgui treballar en una hípica o altres centres relacionats amb el món eqü,estre de professionals amants dels cavalls.

* Gran demanda laboral. Borsa de treball.

Información Adicional

GARANTIES

* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari.

* Realització de prà,ctiques en diferents centres veterinaris.

* Entrega de diploma un cop s&rsquo,hagi finalitzat i aprovat el curs.

* Gran demanda laboral. Borsa de treball.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​