Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de Auxiliar de geriatria i gerontologia en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Curso de Auxiliar de geriatria i gerontologia

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Apunta',t a aquest curs si està,s interessat en treballar amb gent gran.


Ajudar a la gent amb impediments i/o dificultats psíquiques o físiques és una de les tasques més humanes. Apunta’t a aquest curs si estàs interessat en treballar amb gent gran. Podràs buscar feina a un centre geriàtric o algun altre indret dedicat a la cura i tractament de gent d’edat avançada.


A quién va dirigido

Apunta',t a aquest curs si està,s interessat en treballar amb gent gran.

Objetivos

* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

* Textos revisats i actualitzats.

* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.

* Gran demanda laboral. Borsa de treball.

Temario

PART I:

Funcions I cures de l’Auxiliar de Geriatria a l’ancià.


PART II:

Característiques i tractaments dels trastorns geriàtrics.


PART III:

Període de Pràctiques (Voluntari).

Titulación obtenida

Requisitos

Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.

No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’execució de les seves funcions.

Contacta ahora con el centro