Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposiciones a Grupo A1: Cos superior de la Generalitat de Catalunya en Barcelona

Programa de Oposiciones a Grupo A1: Cos superior de la Generalitat de Catalunya

Modalidad: Presencial
Inicio: A partir del 01/10/2021
Horario: Opcions, per la tarda dimecres de 16,30 a 21,30 h, o bé els matins del dissabtes de 9 a 14 h
Precio: 210 €
Localización: Barcelona
Consulta promociones disponibles

Descripción

Fortalece tus conocimientos para aprobar los exámenes de la oposición grupo A1: Cos superior de la Generalitat de Catalunya, iniciando tus estudios con la siguiente formación


Oposició-Concurs. Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.


A quién va dirigido

Para las personas interesadas en desempeñarse en este sector.

Objetivos

Sin descripción 

Temario

Aprovat en el DOGC de 12 d'agost de 2008


Està compost per una Part General i 4 Àmbits:


Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)


Àmbit General (40 temes)

Àmbit Jurídic (40 temes)

Àmbit Econòmic (40 temes)

Àmbit de Prevenció (40 temes)


PROVES


L'Oposició consta de 2 proves:


PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis


Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora.


Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.


Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts.


Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores.


SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.


Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.


Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

Titulación obtenida

Oposiciones a Grupo A1: Cos superior de la Generalitat de Catalunya

Requisitos

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari.


A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior).

Información Adicional

PREPARACIÓ PRESENCIAL


Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).


El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.


A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

Contacta ahora con el centro