Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de policía local en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Oposición de policía local

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Únic centre de formació amb el curs reconegut per l’ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya), meritable a les oposicions.


Coneguda també com a Policia Municipal o Guàrdia Urbana (a l’àrea metropolitana de Barcelona), els agents d’aquest cos desenvolupen les tasques i funcions d’atenció, assistència, seguretat, mediació, prevenció i educació requerits dins del municipi al que estan derivats. Així intervenen en accidents de trànsit, actes de violència (àmbit públic i privat), informen al ciutadà, actuen com a mediadors, entre d’altres.


A quién va dirigido

Objetivos

Et preparem totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat, proves físiques al complex esportiu GEIEG, entrevista personal) des del primer dia.

Temario

Bloc de dret Polític i Constitucional.

Bloc de dret Administratiu: 3 Temes.

Bloc de règim Local: 4 Temes.

Bloc de funció Pública Local: 2 Temes.

Bloc d’organització Policíaca: 4 Temes.

Bloc de dret Penal: 3 Temes.

Bloc de trànsit i Seguretat Vial: 6 Temes.

Bloc de societat i Seguretat Ciutadana: 6 Temes.

Titulación obtenida

Requisitos

Ser espanyol.

Tenir més de 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa (variable segons l’ajuntament,que poden posar limitació d’edat).

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l’exercici públic. Estar en possessió dels permís de conduir B (depenent de l’administració convocant poden demanar A2 o A).

Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent (si encara no tens la ESO consulta aquí).

Estatura mínima 1’65 m. els homes i 1’60 les dones.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l’Administració Pública.

Signar un compromís de portar armes.

Nivell B de català.


Información Adicional

GARANTIES

Preparació des de casa teva i amb l’ajuda de personal especialitzat en la matèria.

Opció a assistir a classes presencials.

Textos revisats i actualitzats.

Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didàctica disposa d’autoavaluacions que permeten seguir l’evolució de l’alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne en el temari i els tests psicotècnics.

Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Preparació de totes les proves físiques al complex esportiu GEIEG.

Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.

Contacta ahora con el centro