Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de mossos d'esquadra del centro Orbita Gironina

Programa de Oposición de mossos d'esquadra

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Desenvoluparàs totes aquelles tasques i funcions de cooperació encaminades a garantir la seguretat ciutadana (civil i vià,ria), l'ordre públic i el compliment de la normativa a Catalunya.

El Cos de Mossos d',Esquadra actua (juntament amb altres cossos específics) en diversos à,mbits tant de l',entorn públic com privat en els que exerceix un control preventiu i d',intervenció, fins hi tot en situacions d',emergè,ncia.

A quién va dirigido

Aquelles persones que vulguin ser mossos d'esquadra.

Objetivos

Busquem oferir els coneixements que es requereixen perquè cada un dels alumnes de l'oposició aconsegueixin excel·lents resultats en les proves d'accés.

Temario

I: À,MBIT INSTITUCIONAL: 9 TEMES.

II: À,MBIT DE LES CIÈ,NCIES SOCIALS I DE CONEIXEMENT DE L',ENTORN: 8 TEMES.

III: À,MBIT DE SEGURETAT I POLICIA: 10 TEMES.

IV: À,MBIT D',ACTUALITAT NACIONAL I INTERNACIONAL.

Titulación obtenida

Oposición de mossos d'esquadra

Requisitos

Ser espanyol.

Haver complert els 18 anys i no arribar als 35 anys.

No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l',execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l',exercici Públic. Estar en possessió del permís de conduir B.

Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent

Estatura mínima 1',65 m. els homes i 1',60 les dones.

No haver estat separat mitjanç,ant expedient disciplinari de l',Administració Pública.

Signar un compromís de portar armes.

Nivell B de català,.

* Et preparem totes les proves (teò,rica, psicotè,cnica, personalitat, proves físiques al complex esportiu GEIEG i entrevista personal) des del primer dia.

Información Adicional

Garanties

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Opció a assistir a classes presencials.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.

Preparació de l',entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

Preparació de totes les proves físiques al complex esportiu GEIEG.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sol.licituds.

Gran demanda laboral.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​