Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

#YoEstudioEnCasa

Que nada frene tu futuro, fórmate online

Encuentra Oposiciones Online

Oposiciones

Se han encontrado 813 programas
FILTRAR RESULTADOS
Treballa per a garantir la protecció i la conservació del Medi Natural de Catalunya en totes les seves vessants.
Desenvoluparàs totes aquelles tasques i funcions de cooperació encaminades a garantir la seguretat ciutadana (civil i vià,ria), l'ordre públic i el compliment de la normativa a Catalunya.
Únic centre de formació amb el curs reconegut per l’ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya), meritable a les oposicions.
Preparació des de casa teva i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
Atenció personalitzada mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari i els tests psicotè,cnics. Realització de simulacres de proves.
Entre les responsabilitats que ha de tenir un auxiliar administratiu estan l'atenció telefònica, el control de l'registre i l'enviament de correspondència, expedients, etc.
Et preparem totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat) des del primer dia.
Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.