Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública en Barcelona, Tarragona

MASTERD

 

Centro Premium

Programa de Oposición Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

MASTERD
Online , Semi-presencial
Pedir información
Online , Semi-presencial
Impartido en: Barcelona , Tarragona
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna. Amb aquest curs estaràs preparat per presentar-te a les oposicions d'auxiliar administratiu i administratiu de les corporacions locals a Catalunya i les oposicions d'auxiliar administratiu de l'Estat. 


No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari i tenir un treball segur i indefinit. Estudia les oposicions amb aquest curs preparatori per a les oposicions d'auxiliar administratiu i/o administratiu i podràs aconseguir la teva plaça en ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Universitats...d'arreu de Catalunya


Preparem la prova d'informàtica per a opositors. Comptaràs amb un professor expert en la matèria


Vols una feina estable a Catalunya? Fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública.


MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable.


A quién va dirigido

Objetivos

Temario

Característiques de l'oposició


Preparació prova informàtica


Teòrica i pràctica
Activitats en el teu centre


Individuals i en grup
Prepara qualsevol convocatòria


De tots els organismes i categories
Preparació d'oposicions


Més de 24 anys d'experiència
Classes en directe


Sessions amb el teu entrenador
Èxit d'aprovats


Excel·lents resultats d'alumnes

Titulación obtenida

Requisitos

Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.


Tenir complerts 16 anys d’edat.


Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.


Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.


No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.


No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.


No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.


No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.


Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.


Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.
Cada organisme convocant establirà els seus requisits en les bases de les convocatòries, a les que ens remetrem sempre.

Contacta ahora con el centro