Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública del centro MASTERD

Programa de Oposición Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

Centro Premium

Modalidad: Online , Semi-presencial
Localización: Barcelona , Tarragona , Gerona/Girona y otros lugares
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna.

MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable.

Amb aquest curs estaràs preparat per presentar-te a les oposicions d'auxiliar administratiu i administratiu de les corporacions locals a Catalunya i les oposicions d'auxiliar administratiu de l'Estat. 

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari i tenir un treball segur i indefinit. Estudia les oposicions amb aquest curs preparatori per a les oposicions d'auxiliar administratiu i/o administratiu i podràs aconseguir la teva plaça en ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Universitats...d'arreu de Catalunya

Preparem la prova d'informàtica per a opositors. Comptaràs amb un professor expert en la matèria

Vols una feina estable a Catalunya? Fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública.

A quién va dirigido

Per a totes les persones interessades en aquest sector.

Objetivos

Enfortir els coneixements de l'alumne en aquesta àrea professional.

Temario

Característiques de l'oposició

Preparació prova informàtica

Teòrica i pràctica

Activitats en el teu centre

Individuals i en grup

Prepara qualsevol convocatòria

De tots els organismes i categories

Preparació d'oposicions

Més de 24 anys d'experiència

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador

Èxit d'aprovats

Excel·lents resultats d'alumnes

Titulación obtenida

Oposición Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

Requisitos

Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.

Tenir complerts 16 anys d’edat.

Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.

Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.

No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.

No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.

No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.

Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Cada organisme convocant establirà els seus requisits en les bases de les convocatòries, a les que ens remetrem sempre.

Información Adicional

Todos nuestros cursos del área de oposiciones y profesionales contarán con el nuevo itinerario formativo de Competencias Digitales según los rangos de la UE.

Con el curso se adquiere un nivel B2 de Competencias Digitales (según los rangos de la UE).

  1. Este curso sirve para dotar de los conocimientos necesarios sobre competencias digitales y poder aplicarlos en los puestos de trabajo.
  2. Estas competencias son: Información y Tratamiento de Datos, Comunicación, Creación de Contenidos Digitales, Seguridad y Resolución de Problemas.
  3. Este curso (incluido en todos nuestros cursos de oposiciones y profesionales) consta de 180 horas y una duración de 6 meses.

En MasterD somos expertos en trabajar las habilidades y competencias, además del contenido teórico y práctico. Ahora, con las formaciones de MasterD, tanto de oposiciones como de profesionales, sus alumnos conseguirán el Certificado de Competencias Digitales Nivel B2 avalado por la Unión Europea, un requisito cada vez más demandado en todos los sectores de cara a la inserción laboral.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​