Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Policía Municipal Catalunya del centro MASTERD

Programa de Oposición Policía Municipal Catalunya

Centro Premium

Modalidad: Online , Semi-presencial
Localización: Barcelona , Tarragona , Gerona/Girona y otros lugares
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Aconsegueix un lloc fix i ben remunerat a Catalunya com a policia local. En MasterD et preparem per aconseguir-ho, posant a la teva disposició els millors recursos docents en oposicions.

MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable.

A quién va dirigido

A toda persona que cumpla con los requisitos exigidos

Objetivos

Prepara ja les oposicions i podràs aconseguir una feina estable per a tota la vida! Informa't gratis de les properes convocatòries i ofertes!

Temario

Tots els anys es convoquen places d'oposicions per a policia local o municipal a tot Catalunya.

 

Professorat especialitzat en estudis policials.

Preparació de l'entrevista personal.

Simulacres d'examen basats en casos reals.

Activitats individuals i grupals en el teu centre.

 

Aposta per les oposicions de policia local i municipal! Som l'únic centre que et prepara perquè aconsegueixis la teva plaça en qualsevol localitat de Catalunya.

Titulación obtenida

Oposición Policía Municipal Catalunya

Requisitos

Requisits Policia Local per Catalunya

Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.

Tenir 18 anys d'edat. En quant al límit superior d'edat, com a norma general a Catalunya no s'ha de superar l'edat de jubilació forçosa, sense perjudici de que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el reglament o convocatòria corresponent (45, 50 o 55 anys per exemple). Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix límit d'edat.

Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

Tenir una alçada mínima de 1,65 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones. Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona l'alçada mínima dels homes és d'1.70 m i 1.60 m les dones.

Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2 o BTP. En el cas dels permisos A, A2 i BTP hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu. 

Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Les persones aspirants que hagin superat l'esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.

No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.

Nivell B2 de català.

Compromís de portar armes i la seva utilització.

Información Adicional

Todos nuestros cursos del área de oposiciones y profesionales contarán con el nuevo itinerario formativo de Competencias Digitales según los rangos de la UE.

Con el curso se adquiere un nivel B2 de Competencias Digitales (según los rangos de la UE).

  1. Este curso sirve para dotar de los conocimientos necesarios sobre competencias digitales y poder aplicarlos en los puestos de trabajo.
  2. Estas competencias son: Información y Tratamiento de Datos, Comunicación, Creación de Contenidos Digitales, Seguridad y Resolución de Problemas.
  3. Este curso (incluido en todos nuestros cursos de oposiciones y profesionales) consta de 180 horas y una duración de 6 meses.

En MasterD somos expertos en trabajar las habilidades y competencias, además del contenido teórico y práctico. Ahora, con las formaciones de MasterD, tanto de oposiciones como de profesionales, sus alumnos conseguirán el Certificado de Competencias Digitales Nivel B2 avalado por la Unión Europea, un requisito cada vez más demandado en todos los sectores de cara a la inserción laboral.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​