Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Francès intermedi B1. 1 del centro CIDET, Centre Internacional de formació empresarial i tecnològica

Programa de Francès intermedi B1. 1

Modalidad: Presencial
Duración 80
Localización: Barcelona

Temario

PRESENTACIÓN:Utilitzar la llengua francesa com a mitjà, de comunicació en moments de la vida quotidiana. Comprendre les idees principals, llegir i comprendre textos.- Es pretén que els alumnes s&rsquo,acostumin a entendre globalment el sentit de qualsevol situació oral o escrita. Per això,, sovint s&rsquo,utilitzen casos reals.- Degut a la importà,ncia que té el llenguatge oral en el sector comercial, es potencien els jocs de rol entre els alumnes per tal de reproduir situacions reals.

Información Adicional

Titulacions, diplomes i certificats d',assistè,ncia

A tots els alumnes que assisteixin a un mínim del 80% de les classes i superin, si s&rsquo,escau, proves i/o treballs, se&rsquo,ls lliurarà, el corresponent Títol, Diploma d&rsquo,Aprofitament, o Certificat d&rsquo,Assistè,ncia.

Contacta ahora con el centro