Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Anglès bàsic A1.1 del centro CIDET, Centre Internacional de formació empresarial i tecnològica

Programa de Anglès bàsic A1.1

Modalidad: Presencial
Duración 80
Localización: Barcelona

Temario

PRESENTACIÓN:Adquirir el vocabulari bà,sic per a situacions familiars per l&rsquo,alumne, com per exemple parlar del seu entorn, donar informació personal i de la seva vida quotidiana o descriure un producte. - Potenciar la motivació i autonomia vers l&rsquo,adquisició d` una nova llengua, mitjanç,ant un enfocament comunicatiu i amb un alt grau de transferè,ncia al lloc de treball.- Adquirir estructures per a poder entendre/mantenir una conversa simple.- Entendre petits textos escrits.- Treballar estructures gramaticals simples.- Utilitzar l&rsquo,idioma com a mitjà, de comunicació en situacions socials habituals.

Información Adicional

Titulacions, diplomes i certificats d',assistè,ncia

A tots els alumnes que assisteixin a un mínim del 80% de les classes i superin, si s&rsquo,escau, proves i/o treballs, se&rsquo,ls lliurarà, el corresponent Títol, Diploma d&rsquo,Aprofitament, o Certificat d&rsquo,Assistè,ncia.Tambien está disponible en la duración de 100 y 50 horas
Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​