Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso proves d'accés a cicles formatius de grau mig en Gerona/Girona

Orbita Gironina

Programa de Curso proves d'accés a cicles formatius de grau mig

Orbita Gironina
Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: Gerona/Girona

Descripción

Si vols fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, (CFGM) i no tens el Graduat en ESO prepara',t la prova d',accés a CFGM.


Si superes aquesta prova podrà,s escollir el cicle formatiu que més t',agradi per poder incorporar-te en el món laboral amb la formació suficient. No et conformis a no tenir estudis.

A quién va dirigido

Majors de 18 interessats a aprofundir els seus coneixements per dur a terme les funcions eficientment.

Objetivos

GARANTIES


* Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.


* Textos revisats i actualitzats.


* Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.


* Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.


* Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.


* Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.


* Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sollicituds.

Temario

* Llengua.

* Català,.

* Llengua extrangera.

* Ciè,ncies de la naturalesa.

* Matemà,tiques.

* Tecnologia.

* Ciè,ncies socials.

* Educació visual i plà,stica.


Titulación obtenida

Curso proves d'accés a cicles formatius de grau mig

Requisitos

* Ser major de 17 anys o cumplir-los durant l&rsquo,any en el que es realitzi la prova.


* Cursar els estudis o haver realitzat un programa de garantia social o un curs de formació ocupacional.

Contacta ahora con el centro