Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso proves d'accés a cicles formatius de grau mig del centro Orbita Gironina

Programa de Curso proves d'accés a cicles formatius de grau mig

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Si vols fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, (CFGM) i no tens el Graduat en ESO prepara',t la prova d',accés a CFGM.

Si superes aquesta prova podrà,s escollir el cicle formatiu que més t',agradi per poder incorporar-te en el món laboral amb la formació suficient. No et conformis a no tenir estudis.

A quién va dirigido

Majors de 18 interessats a aprofundir els seus coneixements per dur a terme les funcions eficientment.

Objetivos

Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.

Textos revisats i actualitzats.

Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telè,fon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.

Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.

Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sollicituds.

Temario

* Llengua.

* Català,.

* Llengua extrangera.

* Ciè,ncies de la naturalesa.

* Matemà,tiques.

* Tecnologia.

* Ciè,ncies socials.

* Educació visual i plà,stica.

Titulación obtenida

Curso proves d'accés a cicles formatius de grau mig

Requisitos

Ser major de 17 anys o cumplir-los durant l&rsquo,any en el que es realitzi la prova.

Cursar els estudis o haver realitzat un programa de garantia social o un curs de formació ocupacional.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​