Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Curso de Prova d'accés a grau superior del centro Orbita Gironina

Programa de Curso de Prova d'accés a grau superior

Modalidad: Presencial
Localización: Gerona/Girona

Descripción

Si vols fer un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) i no tens el Batxillerat prepara',t la prova d',accés a CFGS.

Si superes aquesta prova podrà,s escollir el cicle formatiu que més t',agradi per poder incorporar-te en el món laboral amb la formació suficient.

A quién va dirigido

No et conformis amb no tenir estudis, prepara',t la prova d',accés a grau superior que et permetrà, seguir-te formant.

Objetivos

  1. Preparació des de casa teva i amb l',ajuda de personal especialitzat en la matè,ria.
  2. Textos revisats i actualitzats.
  3. Assistè,ncia personal al centre, o bé seguiment per telè,fon o telemà,ticament, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
  4. Cada unitat didà,ctica disposa d',autoavaluacions que permeten seguir l',evolució de l',alumne.
  5. Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
  6. Atenció personalitzada, mitjanç,ant un preparador personal, que farà, un seguiment continuat del progrés de l',alumne en el temari. Realització de simulacres de proves.
  7. Informació a l',alumne de les convocatò,ries. Orientació en la tramitació de sollicituds.

Temario

El temari consta de quatre matè,ries comunes que són: català,, castellà,, llengua extrangera i matemà,tiques. També hi ha dues matè,ries específiques a escollir segons el cicle formatiu de grau superior que es vulgui fer.

Titulación obtenida

Curso de Prova d'accés a grau superior

Requisitos

Ser major de 19 anys o cumplir-los durant l&rsquo,any en el que es realitzi la prova.

També shi poden presentar les persones que han complert 18 anys o els compleixen l&rsquo,any que es fa la prova i tenen un títol de tè,cnic o tè,cnica del mateix grup d&rsquo,itineraris del grau superior a què, volen accedir.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​