Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición online de mossos d’esquadra del centro APT@OPOSICIONS

Programa de Oposición online de mossos d’esquadra

Modalidad: Online
Duración 8 meses

Descripción

El curs online de Mossos d'Esquadra prepara les oposicions per a la Generalitat, que es convoquen de manera periòdica.

El Curs Online d’Oposicions a Mossos d'Esquadra està dirigit a totes aquelles persones interessades en presentar-se a les oposicions dels cossos de seguretat locals, que:

  1. Volen treballar dins de l’administració pública 
  2. No tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.
  3. També, a les persones que s’han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

El curs disposa de tots els temes desenvolupats, vídeos explicatius, tests autocorrectius per temes, blocs i finals, i l'accés a un/a tutor/a per cada bloc (Àmbit A,B,C I D, Psicotècnics aptitudinals, Psicotècnic de personalitat i entrevista) per consultes de dubtes intercampus, i una hora de tutoria mensual particular en horari pactat amb cada tutor/a per videoconferència. També inclou l'actualització dels temaris.

A quién va dirigido

Hombre y mujeres de 18 a 65 años.

Objetivos

Si estàs buscant feina estable en el sector de la seguretat ciutadana, aquest Curs Online d’Oposicions a Mosso/a, és la solució ideal per a tu.

Temario

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L’ENTORN TEMA A.1 – HISTÒRIA DE CATALUNYA (PART I):

L’antiguitat a Catalunya.

La Catalunya romana.

El naixement de Catalunya.

La Catalunya feudal (s. XI-XII).

L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).

La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.

Les transformacions del segle XVIII.

TEMA A.2 – HISTÒRIA DE CATALUNYA (PART II):

El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.

Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.

La restauració borbònica i el catalanisme polític.

El primer terç del segle XX (1898-1931).

La República i la Guerra Civil.

La dictadura franquista.

La Transició i la recuperació de l’autonomia.

La Catalunya del segle XXI.

TEMA A.3 – HISTÒRIA DE LA POLICIA A CATALUNYA

Les forces de seguretat i la seva història.

L’origen dels Mossos d’Esquadra.

Transformacions policials durant el segle XIX.

La policia durant les primeres dècades del segle XX.

La policia i la democràcia.

TEMA A.4 – ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC

Història de la llengua.

Varietats lingüístiques.

La llengua aranesa.

Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.

TEMA A.5 – MARC GEOGRÀFIC DE CATALUNYA

Situació i divisió administrativa.

El relleu.

Els climes a Catalunya.

La xarxa hidrogràfica.

La vegetació.

La població.

TEMA A.6 – ENTORN SOCIAL A CATALUNYA

La migració a Catalunya i fluxos migratoris.

Les polítiques públiques en matèria d’immigració.

Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.

Els serveis socials a Catalunya.

TEMA A.7 – LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN EL SEGLE XXI

La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).

Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Seguretat de la informació.

L’Administració electrònica. Signatura electrònica.

Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL

TEMA B.1 – L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA (EAC)

Antecedents històrics i naturalesa jurídica.

Contingut i estructura.

Els drets, els deures i els principis rectors.

Les competències de la Generalitat de Catalunya.

La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

TEMA B.2 – LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA

La Generalitat de Catalunya.

El Parlament de Catalunya.

La Presidència de la Generalitat de Catalunya.

El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Altres institucions estatutàries.

TEMA B.3 – L’ORDENAMENT JURÍDIC DE L’ESTAT

L’ordenament jurídic.

La Constitució espanyola.

La llei.

Les normes amb rang de llei.

El reglament.

Els tractats internacionals.

TEMA B.4 – ELS DRETS HUMANS I ELS DRETS CONSTITUCIONALS

Les declaracions de drets humans.

Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

La titularitat dels drets constitucionals.

Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

Les garanties normatives.

Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

Les garanties jurisdiccionals.

La suspensió dels drets constitucionals.

TEMA B.5 – LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE L’ESTAT

Les Corts Generals.

El Govern.

La Corona.

Altres institucions de l’Estat.

TEMA B.6 – ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS. PODER JUDICIAL I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Poder judicial i potestat jurisdiccional.

El Consell General del Poder Judicial.

El Ministeri Fiscal.

El Tribunal Constitucional.

TEMA B.7 – L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT

Els models d’organització territorial.

El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.

Les comunitats autònomes.

Els municipis.

Les províncies.

Les comarques.

Les vegueries.

TEMA B.8 – LA UNIÓ EUROPEA

Origen històric de la Unió Europea.

L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

Institucions comunitàries.

ÀMBIT C: DE SEGURETAT I POLICIA

TEMA C.1 – LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

Definició de competència.

La competència en matèria de seguretat.

TEMA C.2 – EL DEPARTAMENT D’INTERIOR

Funcions del Departament d’Interior.

Estructura del Departament d’Interior.

La Direcció General de la Policia.

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El Servei Català de Trànsit.

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

TEMA C.3 – LA COORDINACIÓ POLICIAL

El concepte de coordinació policial.

La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.

Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

TEMA C.4 – EL MARC LEGAL DE LA SEGURETAT

La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

TEMA C.5 – EL CODI DEONTOLÒGIC POLICIAL

La deontologia policial.

El Codi europeu d’ètica de la policia.

Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

ÀMBIT D: CONEIXEMENT DE L’ENTORN POLÍTIC, ECONÒMIC I SOCIAL

Catalunya.

Estat espanyol.

Internacional.

Titulación obtenida

Curs online de mossos d’esquadra.

Requisitos

Bachillerato o equivalente a efectos laborales.

Información Adicional

Precio fraccionado: 945,00 €

Precio: 75€ SIN TUTORÍAS/135€ CON TUTORÍAS.

  1. Materiales en constante actualización. 
  2. Campus interactivo. 
  3. Tutorización particular y libre elección de horarios. 
Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​