Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición Guárdia urbana de L’ajuntament de Barcelona del centro MASTERD

Programa de Oposición Guárdia urbana de L’ajuntament de Barcelona

Centro Premium

Modalidad: Online , Semi-presencial
Localización: Barcelona , Tarragona , Gerona/Girona
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Vols ser guàrdia urbana? Si aquesta és la teva vocació no ho pensis més i comença a preparar-te ara mateix.

Superar les oposicions de guàrdia urbana de l’Ajuntament de Barcelona suposa aconseguir un feina fixa per a tota la vida. A més, és una feina molt gratificant, ja que et permet treballar en benefici de la comunitat. Estàs pensant de presentar-te a les oposicions? Aconsegueix la teva plaça como guàrdia urbana a l’Ajuntament de Barcelona.


MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable.

A quién va dirigido

per a totes les persones interessades a ser guàrdies de l'ajuntament

Objetivos

preparar l'alumne per a superar els exàmens de l'oposició

Temario

Preparació Acadèmia MasterD

Et proporcionem tots els mitjans per superar amb èxit les oposicions de guàrdia urbana a Barcelona: professors altament qualificats, temaris específics, preparació de l’entrevista personal, simulacres d’exàmens i una atenció individualitzada. Tot això unit als nostres anys d’experiència t’ajudaran a aconseguir la teva plaça fixa de guàrdia urbana a l’Ajuntament de Barcelona.


Característiques de l'oposició

Classes en directe

Sessions amb el teu entrenador


Prepara l'entrevista personal

Ens basem en casos reals


Simulacres d'examen

Similars als exàmens oficials


Test psicotècnics

Aprèn a resoldre els test psicotècnics


Activitats en el teu centre

Individuals i en grup


Vídeoclasses 24 hs

Accés a totes les classes en vídeo

Titulación obtenida

Oposición Guárdia urbana de L’ajuntament de Barcelona

Requisitos

Requisits

 


Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:


Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.


Tenir 18 anys d'edat i no existeix límit d'edat.


Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.


Tenir una alçada mínima de 1,60 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones.


Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2 o BTP. En el cas dels permisos A, A2 i BTP hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu. 


Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Les persones aspirants que hagin superat l'esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.


No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.


No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.


Nivell B2 de català.


Compromís de portar armes i la seva utilització

Contacta ahora con el centro