Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Oposición de Mossos D’esquadra en Barcelona, Tarragona

MASTERD

 

Centro Premium

Programa de Oposición de Mossos D’esquadra

MASTERD
Online , Semi-presencial
Pedir información
Online , Semi-presencial
Impartido en: Barcelona , Tarragona
Consulta Promociones Disponibles.

Descripción

Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions a mosso d’esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes
Estàs pensant de presentar-te a les oposicions de mosso? Ara es pot accedir des de batxiller o equivalent i s'elimina el límit d'edat. Prepara't amb MasterD, et donem uns quants motius per fer-ho:
Professors experts i formació amb agents.


Preparació de l'entrevista personal.


Simulacres d'examen com en la convocatòria.


Activitats en les nostres acadèmies.


Casos pràctics actualitzats conforme a la legislació vigent.


Alumnes aprovats amb plaça en totes les convocatòries.


MasterD ofrece las mejores garantías de a nivel empresarial, académico, profesional y legal. Los productos y servicios ofrecidos por MasterD cumplen con los estándares de calidad y medioambientales internacionales exigidos por AENOR. El Grupo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001, IQNET, ISO14001 y el Sello de Excelencia Europea EFQM: 400+. Además, Bureau Veritas certifica a Master-D como empresa saludable.


A quién va dirigido

Objetivos

Temario

Preparació Mossos


Disposaràs d'un experimentat equip de professors i entrenadors que t'ajudaran en el teu procés d'ensenyament, d'un modern campus virtual, que és una veritable comunitat d'aprenentatge, i de multitud de serveis i recursos docents que faran que el teu camí cap a l'èxit sigui molt més senzill. La nostra metodologia docent és flexible en elteu aprenentatge però exigent en la teva avaluació, tenint com resultat el nostre exclusiu sistema P8.10, que té per objectiu que afrontis amb seguretattotes les proves d'accés al teu lloc d'Mosso.
Prepara't per aconseguir un lloc de Mosso en la propera convocatòria. Comptem amb excel·lents dades d'alumnes aprovats!.
* Font: "http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Retribucions/2010/juny%202010%20-%20contenci%C3%B3/Arxius/Mossos.pdf


Característiques de l'oposició


Preparació d'oposicions


Més de 24 anys d'experiència
Prepara l'entrevista personal


Ens basem en casos reals
Classes en directe


Sessions amb el teu entrenador
Preparació Proves Físiques


Sistema Personal Trainer 360
Avaluació contínua individual


Seguiment amb el teu preparador
Èxit d'aprovats


Excel·lents resultats d'alumnes

Titulación obtenida

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola.


Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.


Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa


Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.


No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.


No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 


Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.


Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

Contacta ahora con el centro