Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación Profesional Grao superior Procesos e calidade na industria alimentaria del centro IES Leiras Pulpeiro

Programa de Formación Profesional Grao superior Procesos e calidade na industria alimentaria

Modalidad: Presencial
Localización: Lugo

Temario

Familia: Industrias alimentarias
Nome ciclo: Procesos e calidade na industria alimentaria
Grao: Superior
Horas: 2000

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en organizar e controlar os procesos de elaboración de produtos alimentarios programando e supervisando as operacións e os recursos materiais e humanos necesarios, aplicando os plans de produción, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.

Onde se realiza o traballo?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas pequenas, medianas ou grandes da industria alimentaria integradas nun equipo de traballo onde realizan tarefas de xestión da produción, organización e control, nas áreas funcionais de loxística, investigación e desenvolvemento, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental. Actúan como mandos intermedios baixo a supervisión de persoal responsable técnico de nivel superior, aínda que en pequenas empresas dispoñen dun maior grao de autonomía, e poden asumir labores de xestión e dirección de empresa.

En que postos de traballo?
Xefe/a de liña, de planta de fabricación, de sección ou de almacén, xefe de quenda, supervisor/ora de equipamentos, procesos e produtos, encargado/a de produción, encargado/a de elaboración de novos produtos e desenvolvemento de procesos, técnico/a en análise de alimentos, técnico/a en análise sensorial, técnico/a en laboratorio de control de calidade, inspector/ora ou auditor/ora de calidade, encargado/a da xestión da seguridade alimentaria, encargado/a de aprovisionamentos, encargado/a da liña de envasamento e embalaxe, encargado/a de control ambiental e seguridade laboral, técnico/a comercial.

Cales son os módulos deste ciclo?
Módulos Horas
Análise de alimentos 160
Biotecnoloxía alimentaria 107
Comercialización e loxística na industria alimentaria 123
Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos 70
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 384
Innovación alimentaria 79
Mantemento electromecánico en industrias de proceso 133
Nutrición e seguridade alimentaria 107
Organización da produción alimentaria 107
Procesos integrados na industria alimentaria 87
Proxecto en procesos e calidade na industria alimentaria 26
Tecnoloxía alimentaria 210
Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos 160
Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria 87

Que título se obtén?
Técnico superior en procesos e calidade na industria alimentaria

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo a calquera estudo universitario de grao e a calquera outro ciclo formativo de grao superior.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​