Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Los 10 mejores doctorados en Valencia 2019

Se han encontrado 83 programas
FILTRAR RESULTADOS
Filtros seleccionados
Cómo aprender
Programa: Finançament dels serveis públics Contractes internacionals Prob.juríd.i polítics de globalització Teoria del delicte i de la pena Dret, interpretació i argumentació La const.com a norma jurd.i l'Est.ConstTreball d'Investigació Direcció del programa: JOSE R. JUAN SANCHEZPrograma Internacional:...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Arqueoglotologia Els mites grecs a la Tragèdia Relació entre epístoles y drama en Sénec Epigrafia i literatura llatines Gèneres literaris a Apol.loni Rodi Direcció del programa: JORGE LUIS SANCHIS LLOPIS Requisits específics d'admissió: ESTAR EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL DE LLICENCIAT...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Teoria jurídica del delicte. Interpret. i aplicació de la llei penal. Els principis penals . Teoria de la conseqüències jurídiques. Delictes contra les persones Delictes contra la llibertat Delictes contra valors supraindiv Treball d'investigació Direcció del programa: EMILIANO BORJA...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: La formació de les persones adultes. Desenv. i educ. de persones amb tdh Apren. autoreg. en contextos educatius La comp. fam.: una anàl. des de la div. Aval. i interv. en les dific. del desenv Treball d'investigació Direcció del programa: M JOSEFA LAFUENTE BENACHES - ANA MIRANDA CASAS OBLIGATORIAMENT...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Planif. i gestió esport. des del consumi. Metod. d'inv. en biomecànica esportiva. Detec. talents esp. com a procés sistem.Rendim. motor i acadèmic educ. fisicoesp.Met.aplic.inv.habilitats motores. Valorac. rendiment en el medi aquàtic Treball d'investigació Direcció del programa: LUIS...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: El medi ambient i el dret de propietat El dret de fund. com a exer. auton. priv Aspec. regist. règim econ. matrimonial La propietat horitzontal La revocació de la donació La representació: relació externa Contractació electrònica Responsab. en la promo. immobiliària Mesures de protec....
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Física experimental d'altes energies. Caos clàssic i quàntic. Dosimetria de les radiacions. Reaccions nuclears i aplicac. Cromodinàmica quàntica. Mètodes no pertorbatius. Astrofísica Gravitació Treball d'Investigació Direcció del programa: JOSE ROS PALLARES - ANTONIO MORALES LLADOSA...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Economia social i cooperativa Anàlisi económico del sector no lucratiu Introducci.a la investigació econòmica Introducci.a la investigació econòmica Sist.de informació, decisió i d'anàlisi Integració económica europea Economía Pública AplicadaOrgan. institucional y sector public...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Filosofia i matemàtiques Feminisme, il·lustració i postmodernitat Representació del coneixement La ciència i les seues metàfores Ciència actual: implicacions socials Llibertat, raó i passió El coneixement humà: lògica i natura El coneixement humà: lògica i natura Història i fenomenologia...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Llenguatges de descripció hardware. Sistemes multiprocessadors. Disseny microelectrònic avançat. Fonaments dels sistemes de potència. Fonaments dels sistemes de potència. Predicció en sèries temporals. Processament analògic de senyals Treball d'investigació Direcció del programa:...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia