Cargando...

Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Los 10 mejores doctorados en Valencia 2019

Se han encontrado 83 programas
FILTRAR RESULTADOS
Filtros seleccionados
Cómo aprender
Programa: El medi ambient i el dret de propietat El dret de fund. com a exer. auton. priv Aspec. regist. règim econ. matrimonial La propietat horitzontal La revocació de la donació La representació: relació externa Contractació electrònica Responsab. en la promo. immobiliària Mesures de protec....
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: La reforma institucional de la U.E. Multiculturalisme i constitució Elec. partits i parlam. a Europa Igualtat, accions positives i paritat Drets i llibert. en la jurisp. del T.C. La responsabilitat patrimonial en la UE. Garant. instituc. en l'ambit de la UE El dret de participació política...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Règim fiscal de les importacions. Fiscalitat de l'esport. Procediment sancionador en mat. tribut. La inactiv. de la Admon. Tributària Les reformes de l'Hisenda local Tractament tributari de la família Delicte fiscal i Admon. Tributaria Noves tendències en revisió tributària Treball d'InvestigacióDirecció...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Història de les univ. hispanes L'advocacia i la universitat Càtedra de cànons i lleis Els catedr. dptdos. durant la II Republ. Eleccions i lleis electorals a Espanya Facultat de Dret de València S.XIX Dret de sucessions a València Jesüites i universitats. L'Edat Moderna Treball d'Investigació...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Cooperació internacional al desenvolupam Respons. intern. per danys ambien Nacionalitat i extranger. Noves perspect Nacionalitat i extranger. Noves perspect Cooperac. judicial mat.civil en Europa Cuestions escollides de dret Int. Public El sistema d'aplicació del dcho. intern. L'acció exterior...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Pub. i priv. règim juridic serveis pub. Dret contractual europeu Política i Const. com elem. d'integració Mecan. de finançament serveis públics Mecan. de finançament serveis públics Tractament tributari d'economia social Nou règ.esp. de contr. internacionals Dret internacional ambiental...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Metod. invest. jurídica: elab. tesi doct Resp. civil administradors societats Les marques en la recent jurisp. del TS Societats de professionals Dret telecom. i contractació electrònica Dret del comerç internacional Dret concursal: qüest. fon. i noves tend Treball d'investigació Direcció...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Metod. invest. jurídica: elab. tesi doct Resp. civil administradors societatsDret telecom. i contractació electrònica Dret del comerç internacional La distribució comercial Probl.fusions i altres modif.estruc. Direcció del programa: JOSEFINA BOQUERA MATARREDONA Requisits espeífics d'admissió:...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Teoria jurídica del delicte. Interpret. i aplicació de la llei penal. Els principis penals . Teoria de la conseqüències jurídiques. Delictes contra les persones Delictes contra la llibertat Delictes contra valors supraindiv Treball d'investigació Direcció del programa: EMILIANO BORJA...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Metodologia i política criminal Protecció processal penal UE Sistema de sancions penals Dret penal del treball, delictes fiscals Autoria i resp. penal persones jurídique Criminalitat informàtica Metodologia i dogmàtica penal Responsabilitat persones jurídiques Treball d'investigació...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia