Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Los 10 mejores doctorados de informática y tecnologías 2019

Se han encontrado 134 programas
FILTRAR RESULTADOS
Filtros seleccionados
Dónde estudiar
Doctorados relacionados con Informática y Tecnologías
Programa: Física experimental d'altes energies. Caos clàssic i quàntic. Dosimetria de les radiacions. Reaccions nuclears i aplicac. Cromodinàmica quàntica. Mètodes no pertorbatius. Astrofísica Gravitació Treball d'Investigació Direcció del programa: JOSE ROS PALLARES - ANTONIO MORALES LLADOSA...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Llenguatges de descripció hardware. Sistemes multiprocessadors. Disseny microelectrònic avançat. Fonaments dels sistemes de potència. Fonaments dels sistemes de potència. Predicció en sèries temporals. Processament analògic de senyals Treball d'investigació Direcció del programa:...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Superficies i interfaces Col.loides Caracterització Tensoactius Pràctiques Nucleació Treball d'Investigació Direcció del programa: FRANCISCO MOLINA LUCASPrograma Interuniversitari: EN CONVENI AMB: -U. DE VALÈNCIA (DEPARTAMENT DE QUIMICA FISICA-SEU ADMINISTRATIVA) -U. COMPLUTENSE DE MADRID...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Models de localització i assignació. Est. i actors en la gest. del territori. SIG aplicat a l'ord. del territori. Inestabilitat de vessants. Medi litoral i acció antròpica. Usos humans de l'esp. litoral. Treball d'investigació. Direcció del programa: JULIA SALOM CARRASCO Requisits específics...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Tècniques avançades en informàtica gràfi. Teoria general de sistemes. Sistemes d'informació. Seguretat i fiabilitat en sistemes d'inf. Seguretat i fiabilitat en sistemes d'inf. Sistemes i serveis telemàtics . Seminari de robòtica. Aplicacions de la trans. wavelet. Clusters de computadors....
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Tractament digital d'imatges en teled. Ampliació de termodinàmica Ampliació de dinàmica de fluids Ampliació de càlcul numèric Instrumentació en radiometria Introducció a la teledetecció Treball d'investigació Direcció del programa: JOSE ANTONIO SOBRINO RODRIGUEZRequisits específics...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Àlgebres de Lie. Grups clàssics i geometries. Topologia diferencial. Teoria de la bifurcació. Fibratges. Mòduls. Anàlisi harmònica. Treball d'investigació Direcció del programa: M CARMEN ROMERO FUSTER Programa Interdepartamental: - DEP. DE GEOMETRIA I TOPOLOGIA (SEU ADMTVA.) -DEP. D'ÀLGEBRA...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Fonaments de cinètica química Càlculs en química teòrica Espectroscòpia fotoelectrònica Radiofàrmacs i tècniques radioisotòpique Seminaris d'investigació RMN multidim.i multinuclear:aspec.bàsics Treball d'investigació Direcció del programa: CLARA M GOMEZ CLARI Requisits específics...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Història biològica i social malalties. Museologia científica actual. Construc. de la ciència moderna (s. XV-X). Història del pensament mèdic. Hist. de la psiquiatria i les neurociènc. La historiografia de la ciència La revolució química Treball d'investigació Direcció del programa:...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Estudis integrats i planificació Tractament digital d'imatges en teled. Colonització en comunitats vegetals Avaluació i indicadors desertificació Incendis forestals i erosió Els sòls d'ambient mediterrani Treball d'investigació Direcció del programa: JUAN SANCHEZ DIAZ Requisits especifics...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia