Cargando...

Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Los 10 mejores doctorados de informática y tecnologías 2019

Se han encontrado 144 programas
Programa: Cons.de estr.empl. en lin.d'inv. en mar. Anál. de probl. concr. d'ensenya/aprenen Treball d'Investigació Direcció del programa: CARLOS JOSE FURIO MASPrograma Interuniversitari -DEPARTAMENT DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES (SEU ADMI- NISTRATIVA) Requisits específics...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Ecologia evolutiva dels cicles vitals Contaminació atm. i bioindic. vegetals Mètodes en classificació i sistemàtica Bases per a la conservació biodiversitat Estructura i diversitat en les interfase Conservació i recuperació d'ecosist. Origen i evolució de la complexitat genòTreball...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Espectroscòpia fotoelectrònica Treballs bibliogràfics Mètodes de la química quàntica Tècniques computacionals Dinàmica de reaccions químiques Simetria en àtoms, molècules i sòlids Estruct.electròn. de superfi. i sòlids Estudi teòric d'estats excitats Treball d'Investigació Direcció...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Estadistica espacial Crítica i selecció de models Control estadístic multv.de processos Disseny d'Experiments Fiabilitat Optimització de gràfiques de control Algoritmes Heurístics Optimització convexa Programació de la producció Treball d'Investigació Direcció del programa: JOSE...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Estudis integrats i planificació Tractament digital d'imatges en teled. Colonització en comunitats vegetals Avaluació i indicadors desertificació Incendis forestals i erosió Els sòls d'ambient mediterrani Treball d'investigació Direcció del programa: JUAN SANCHEZ DIAZ Requisits especifics...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Propietats òptiques de sòlids. Fibres òptiques: components i aplicacion. Tecnologia de materials i dispositius. Guies d'ones i fibres. Làsers.Òptica difractiva.Òptica no lineal. Avanços en òptica no lineal i materials. Treball d'Investigació Direcció del programa: MIGUEL VICENTE ANDRES...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Física experimental d'altes energies. Caos clàssic i quàntic. Dosimetria de les radiacions. Reaccions nuclears i aplicac. Cromodinàmica quàntica. Mètodes no pertorbatius. Astrofísica Gravitació Treball d'Investigació Direcció del programa: JOSE ROS PALLARES - ANTONIO MORALES LLADOSA...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Anàlisi de seqüències de DNA i prote'nes. Seqüenciació automàtica d'DNA. Enginyeria genètica: tècniques bàsiques. Mètodes de reconstrucció filogenètica. Tècn. molecul. aplic. estudi biodiversit. Enginyeria genètica: aplicacions. Clonatge de gens d'eucariotes. Genòmica i proteòmica...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Models de localització i assignació. Est. i actors en la gest. del territori. SIG aplicat a l'ord. del territori. Inestabilitat de vessants. Medi litoral i acció antròpica. Usos humans de l'esp. litoral. Treball d'investigació. Direcció del programa: JULIA SALOM CARRASCO Requisits específics...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia
Programa: Àlgebres de Lie. Grups clàssics i geometries. Topologia diferencial. Teoria de la bifurcació. Fibratges. Mòduls. Anàlisi harmònica. Treball d'investigació Direcció del programa: M CARMEN ROMERO FUSTER Programa Interdepartamental: - DEP. DE GEOMETRIA I TOPOLOGIA (SEU ADMTVA.) -DEP. D'ÀLGEBRA...
Presencial Duración: A partir del 22/10/2004
España: Valencia