Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Institut del Teatre

Postgrau arts escèniques i educació, itinerari moviment i educació de Institut del Teatre

Institut del Teatre
Presencial
Pedir información
Impartido en: Barcelona
1320 €
Postgrau que ofereix eines i recursos pedagògics vinculats al moviment. Es facilitaran coneixements teòrics i pràctics amb l’objectiu de poder aplicar-los en qualsevol àmbit formatiu.


Introduccion

Postgrau que ofereix eines i recursos pedagò,gics vinculats al moviment. Es facilitaran coneixements teò,rics i prà,ctics amb l&rsquo,objectiu de poder aplicar-los en qualsevol à,mbit formatiu.Presentacion

L&rsquo,Institut del Teatre presenta novament pel curs 2017-2018 la 3a edició del Postgrau de Moviment i Educació, dirigit a llicenciats, graduats i professionals dels à,mbits de les ciè,ncies de l&rsquo,educació i de les arts escè,niques.

Aquest postgrau ofereix eines i recursos pedagò,gics vinculats al moviment. Es dota l&rsquo,alumnat de coneixements teò,rics i prà,ctics per poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir competè,ncies per poder aplicar-los en qualsevol à,mbit formatiu.L&rsquo,Institut del Teatre

Creat per la Diputació de Barcelona l&rsquo,any 1913, l&rsquo,Institut del Teatre té més de cent anys d&rsquo,histò,ria com a centre dedicat a la docè,ncia, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escè,niques. Durant tots aquests anys ha jugat un paper determinant en la modernització de l&rsquo,escena catalana.

Des de l&rsquo,any 2000, té la seu a la muntanya de Montjuï,c de Barcelona, i comparteix l&rsquo,espai que envolta la plaç,a de Margarida Xirgu amb el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors.

L&rsquo,edifici de Barcelona ocupa 24.000 metres quadrats, que inclouen els teatres Estudi (130 localitats) i Ovidi Montllor (320 localitats), una biblioteca oberta al públic i una sala d&rsquo,exposicions.

Disposa de dues seus territorials, una a Terrassa, amb el Teatre Alegria i la Sala Maria Plans, i una altra a Vic, amb la Sala Laboratori.Destinataris

Educadors/es, mestres d&rsquo,Educació Infantil, Primà,ria, Secundà,ria i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d&rsquo,Educació Especial, Professors d&rsquo,Educació Física, Grau en Ciè,ncies de l&rsquo,Activitat Física i de l&rsquo,Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l&rsquo,educació.

Contacta ahora con el centro