Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Màster universitari en formació del professorat de Educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i ensenyament d’idiomes del centro Universitat Internacional de Catalunya - UIC Barcelona

Programa de Màster universitari en formació del professorat de Educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i ensenyament d’idiomes

Modalidad: Presencial
Precio: 4440 €
Localización: Barcelona

Descripción

És un màster que habilita per a la professió reglada de professor a secundària, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, tant en centres dependents de les administracions públiques, com en centres d’ensenyament concertat i privat.

Aquest màster se centra a proporcionar als graduats/llicenciats els recursos humans, pedagògics i didàctics necessaris per poder exercir la professió docent per desenvolupar la competència comunicativa lingüística.

A quién va dirigido

El web del Departament d’Ensenyament té habilitades dues taules en què es pot consultar la relació entre les especialitats del màster, les especialitats docents i les titulacions:

Estudis que podeu impartir (accés a la consulta per titulació).

Titulacions per impartir una matèria (accés a la consulta per cos i especialitat).

Objetivos

Formar especialistes per a la docència de la llengua (català, castellà i anglès).

Proporcionar habilitats per a la professió docent: gestió de l’aula, treball en equip, organització de centres, acció tutorial, tracte amb les famílies.

Afavorir el reconeixement, l’anàlisi i l’atenció de les característiques diferencials de l’alumnat.

Temario

ASSIGNATURES COMUNES A TOTES LES ESPECIALITATS:

— Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (anual, 5 ECTS)

— Organització i Gestió de Centre (1r semestre, 2 ECTS)

— Acció Tutorial (1r semestre, 2 ECTS)

— Història de l’Educació i Legislació (1r semestre, 2 ECTS)

— Antropologia (2n semestre, 2 ECTS)

— Sociologia de l’Educació (2n semestre, 2 ECTS)

— Sociologia de la Família (2n semestre, 2 ECTS)

ASSIGNATURES D’ESPECIALITATS CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS QUE CAL CURSAR:

— Complements per a la Formació Disciplinària (anual, 5 ECTS)

— Currículum d’Especialitat (1r semestre, 4 ECTS)

— Didàctica de la Llengua Oral i Escrita (1r semestre, 4 ECTS)

— Didàctica de la Literatura (2n semestre, 5 ECTS)

— Innovació i Recursos (1r semestre, 2 ECTS)

— Metodologies de la Recerca (2n semestre, 2 ECTS)

— Escriptura Acadèmica (2n semestre, 2 ECTS)

— Pràctiques Externes (anual, 13 ECTS)

— Treball Final de Màster (anual, 6 ECTS)

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT BIOLOGIA-GEOLOGIA QUE CAL CURSAR:

— Complements per a la Formació Disciplinària de Biologia-Geologia (anual, 5 ECTS)

— Desenvolupament Curricular a l’Ensenyament de la Biologia i la Geologia (1r semestre, 4 ECTS)

— Didàctica de la Biologia i la Geologia 1 (1r semestre, 4 ECTS)

— Didàctica de la Biologia i la Geologia 2 (2n semestre, 5 ECTS)

— Innovació i Recursos (1r semestre, 2 ECTS)

— Metodologies de la Recerca (2n semestre, 2 ECTS)

— Escriptura Acadèmica (2n semestre, 2 ECTS)

— Pràctiques Externes (anual, 13 ECTS)

— Treball Final de Màster (anual, 6 ECTS)

ELS ESTUDIANTS QUE OPTEN PER FER EL MUFPS EN 2 CURSOS, HAN DE FER AQUEST PLA:

El 2n curs cal que es matriculin de:

— Pràctiques Externes (anual, 13 ECTS)

— Treball Final de Màster (anual, 6 ECTS)

— Innovació i Recursos (1r semestre, 2 ECTS)

— Didàctica de la Literatura (2n semestre, 5 ECTS) (els d’especialitat Català, Castellà i Anglès)

— Didàctica de la Biologia i la Geologia 2 (2n semestre, 5 ECTS) (els d’especialitat Biologia i Geologia)

— Didàctica de la Llengua Oral i Escrita (1r semestre, 4 ECTS) (els d’especialitat Català, Castellà i Anglès)

— Didàctica de la Biologia i la Geologia 1 (1r semestre, 4 ECTS) (els d’especialitat Biologia i Geologia)

El 1r curs cal que es matriculin de tota la resta d’assignatures.

Titulación obtenida

Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Requisitos

L’accés a les diverses especialitats docents d’aquest màster es fa en funció de la titulació exigida per a l’ingrés als diferents cossos docents. 

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​