Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Máster en Gestión de Contenidos Digitales de Universidad Pompeu Fabra

Universidad Pompeu Fabra

Presencial
Pedir información
Impartido en: Barcelona

Temario

Programa interuniversitario de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Barcelona
Coordina: Universidad de Barcelona

El màster en Gestió de Continguts Digitals, organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, es configura en el marc de la nova estructura d'estudis universitaris adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES) com a ensenyament de postgrau amb ple reconeixement oficial, orientat a la formació acadèmica avançada i a l'especialització professional. El màster consta de 90 crèdits de postgrau i 30 crèdits d'anivellament previ. Han de cursar crèdits d'anivellament l'alumnat que no acrediti que disposa de coneixements bàsics en àrees de xarxes i Internet, edició electrònica i organització i representació de la informació. En superar els 90 crèdits de postgrau, l'estudiant obté un títol oficial de màster.

La finalitat del màster en Gestió de Continguts Digitals és la formació de l'arquitecte de continguts digitals, un professional que, d'acord amb la definició del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, "selecciona i organitza recursos d'informació amb l'objectiu de facilitar l'accés per part dels usuaris finals, amb especial atenció a la usabilitat i orientació a l'usuari".

Els objectius d'aquest ensenyament són:

?Analitzar i avaluar les necessitats d'informació i de documentació per a la creació de productes i serveis digitals en l'entorn web.
?Adquirir una metodologia de treball per al disseny i la planificació de productes i serveis digitals.
?Conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per a la creació i el desenvolupament de productes i serveis digitals.
?Establir i aplicar criteris i indicadors per a l'avaluació de productes i serveis digitals.
L'anàlisi del mercat laboral actual permet constatar la necessitat d'especialistes en el disseny i l'organització de portals d'Internet, l'organització d'intranets, la creació de productes editorials, l'organització de biblioteques i fons d'arxius digitals, etc. La gestió de continguts digitals és, doncs, una àrea emergent d'inserció laboral, tant en el sector privat con en el públic, per als professionals de la biblioteconomia i la documentació. També és una especialització cada vegada més necessària per als professionals que ocupen llocs de treball més tradicionals, ja que l'organització i la publicació de continguts a Internet ha esdevingut una de les seves tasques habituals

Contacta ahora con el centro