Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Galicia

Grao en Interpretación de Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Galicia en Pontevedra

Presencial
Pedir información

TITULACIÓN SUPERIOR EN INTERPRETACIÓN

A Titulación Superior en Arte Dramática na especialidade de Interpretación, equivalente a todos os efectos á titulación de Grao Universitario, está orientada, segundo o Decreto 179/2015, ao desenvolvemento das seguintes competencias:


  • Dominar os recursos expresivos necesarios para o desenvolvemento de procesos de interpretación, actuación e representación, no ámbito escénico e audiovisual.
  • Participar na creación da partitura escénica e/ou do personaxe, escénico ou audiovisual, e interpretalo adecuadamente, a través do dominio das diferentes técnicas interpretativas.
  • Integrar e interactuar coas restantes linguaxes e códigos que conforman o espectáculo escénico ou audiovisual.
  • Planificar e desenvolver programas de educación e animación teatral.
  • Concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.
  • Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.
Contacta ahora con el centro