Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Grado en Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria ( GRAU MITJÀ ) en Barcelona

Centro de Estudios San Antonio María Claret

Programa de Grado en Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria ( GRAU MITJÀ )

Presencial Duración: 1400
Pedir información
Presencial
Impartido en: Barcelona

Temario

Què, estudiarà,s?


Crè,dits Durada

Operacions administratives i documentació sanità,ria 60 hores

L'ésser humà, davant la malaltia 60 hores

Benestar del pacient/client: higiene i moviment 60 hores

Cures bà,siques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'esser humà, 240 hores

Primers auxilis 30 hores

Higiene del medi hospitalari i neteja de material 90 hores

Recolzament psicolò,gic al pacient/client 60 hores

Educació per a la salut 30 hores

Tè,cniques d'ajuda odontolò,gica/estomatolò,gica 90 hores

Relacions en l'equip de treball 60 hores

Formació i orientació laboral 60 hores

Formació en centres de treball 410 hores

Síntesi 60 horesInformación Adicional

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà, cal tenir :

* El títol de graduat o graduada en educació secundà,ria obligatò,ria (o equivalent) a efectes acadè,mics.

* També s'hi pot accedir si s'ha superat la PROVA D&rsquo,ACCÉS : per poder fer la prova cal tenir com a mínim 17 anys (o complir-los l'any en què, es fa).

Contacta ahora con el centro