Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación Profesional Grao superior Xestión comercial e márketing de IES Francisco Sánchez

IES Francisco Sánchez

Presencial
Pedir información
Impartido en: Pontevedra

Temario

Familia: Comercio e márketing
Nome ciclo: Xestión comercial e márketing
Grao: Superior
Horas: 1400

Que se aprende a facer?
Obter e/ou elaborar a información referida ao mercado, produto, servizo, prezo, distribución e comunicación, xestionar os plans de actuación correspondentes ás compras, loxística e venda de produtos e/ou servizos e supervisar a súa realización de conformidade coas instrucións recibidas e a lexislación vixente.

Onde se realiza o traballo?
Investigación comercial, compras, vendas, márketing e loxística comercial.

En que postos de traballo?
Axudante do xefe de produto, técnico de compra, técnico de venda, técnico de novas instalacións, "merchandiser", encargado de almacén, axudante do xefe de loxística, coordinador xefe de grupo de representantes, xefe de vendas, técnico de márketing e técnico en traballos de campo de investigación comercial.

Cales son os módulos deste ciclo?
Módulos Horas
Aplicacións informáticas de propósito xeral 110
Formación e orientación laboral 55
Formación en centros de traballo 440
Horas á disposición do centro 75
Investigación comercial 80
Lingua estranxeira (inglés) 130
Loxística comercial 130
Márketing no punto de venda 80
Políticas de márketing 110
Proxecto integrado 80
Xestión da compravenda 110

Que título se obtén?
Técnico superior en xestión comercial e márketing.

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior.

Contacta ahora con el centro