Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación Profesional Grao superior Administración e finanzas de IES ESPIÑEIRA

IES ESPIÑEIRA

Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: A Coruña

Presentación

Temario

Que se aprende a facer?
Organizar e realizar a administración e xestión de persoal, das operacións económico-financeiras e da información e asesora-mento a clientes ou usuarios, tanto no ámbito público como privado, segundo o tamaño e actividade da empresa e organismo e de acordo cos obxectivos marcados, as normas internas establecidas e a normativa vixente.

Onde se realiza o traballo?
Administración e finanzas, persoal e recursos humanos, aprovisionamento e comercialización.

En que postos de traballo?
Administrativo de oficina ou despacho profesional, administrativo comercial, administrativo de xestión e de persoal, contable, administrativo de banca e institucións financeiras, responsable de tesouraría, responsable de medios de pagamento, responsable de carteira, responsable de valores, responsable de estranxeiro, administrativo da Administración pública, técnico en xestión de cobros, auxiliar de auditoría, axente comercial de seguros e bancos e institucións financeiras. Xestores administrativos.

Cales son os módulos deste ciclo?
Módulos Horas
Administración pública 90
Aplicacións informáticas e operatoria de teclados 240
Auditoría 75
Contabilidade e fiscalidade 265
Formación e orientación laboral 55
Formación en centros de traballo 380
Horas á disposición do centro 55
Produtos e servizos financeiros e de seguros 90
Proxecto empresarial 165
Proxecto integrado 110
Recursos humanos 130
Xestión comercial e servizos de atención ao cliente 75
Xestión de aprovisionamento 110
Xestión financeira 160

Que título se obtén?
Técnico superior en administración e finanzas.

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior

Contacta ahora con el centro