Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación Profesional Grao medio Xestión administrativa de IES ESPIÑEIRA

IES ESPIÑEIRA

Presencial
Pedir información
Presencial
Impartido en: A Coruña

Presentación

Temario

Que se aprende a facer?
Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, fi-nanceiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas públicas e pri-vadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Onde se realiza o traballo?
En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño e do sector de actividade, nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

En que postos de traballo?
Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestión de persoal, auxiliar administrativo/a das administracións públicas, recepcionista, empregado/a de atención á clientela, empregado/a de tesouraría e empregado/a de medios de pagamento.

Cales son os módulos deste ciclo?
Módulos Horas
Comunicación empresarial e atención á clientela 123
Empresa e administración 123
Empresa na aula 156
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 410
Inglés 160
Operacións administrativas de compravenda 133
Operacións administrativas de recursos humanos 123
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 160
Técnica contable 133
Tratamento da documentación contable 105
Tratamento informático da información 267

Que título se obtén?
Técnico en xestión administrativa

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior

Contacta ahora con el centro