Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Formación Profesional en Electromecànica de vehicles automòbils del centro Escola Professional Salesiana

Programa de Formación Profesional en Electromecànica de vehicles automòbils

Modalidad: Presencial
Localización: Barcelona

Temario

Què, aprendrà,s a fer?Conè,ixer el funcionament teoricoprà,ctic de tots els elements que formen part d&rsquo,un automò,bil, així com d&rsquo,altres vehicles per a aplicacions industrials.

Sabrà,s diagnosticar avaries i analitzar per què, es donen, verificar els components i realitzar els manteniments preventius, per tal que tots els sistemes funcionin correctament.Què, estudiarà,s?M01 - Motors.

M02 - Sistemes auxiliars dels motors.

M03 - Circuits de fluids, suspensió i direcció.

M04 - Sistemes de transmissió i frenada.

M05 - Sistemes de cà,rrega, engegada i motors.

M06 - Circuits elè,ctrics auxiliars del vehicle.

M07 - Sistemes de seguretat i confort.

M08 - Mecanitzat bà,sic.

M09 - Formació i orientació laboral.

M10 - Empresa i iniciativa emprenedora.

M11 - Anglè,s tè,cnic.

M12 - Síntesi.

M13 - Formació en centres de treball (380 hores de prà,ctiques en empreses).

De què, podrà,s treballar?* Mecà,nic i electricista d&rsquo,automò,bils.

* Mecà,nic i electricista de motocicletes.

* Mecà,nic d&rsquo,equips diè,sel, de maquinà,ria d&rsquo,obres públiques i de vehicles pesats.

* Instal·,lador d&rsquo,accessoris.

* Muntador d&rsquo,una cadena de muntatge.

* Comercial d&rsquo,accessoris d&rsquo,automò,bils.

* Venedor de vehicles i depenent de comerç, de recanvis de vehicles.

Información Adicional

Quina titulació obtindrà,s?* Tè,cnic en Electromecà,nica de vehicles automò,bils.

* Prevenció de riscos laborals: la titulació de Tè,cnic permet dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bà,sic en prevenció de riscos laborals.
Contacta ahora con el centro