Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Doctorado en FISIOLOGÍA de Universitat de València

Universitat de València

Universitat de València
Presencial Inicio: A partir del 22/10/2004
Pedir información
Impartido en: Valencia

Temario

Programa:  • Mètodes de treball de lab. en fisiolog.

  • Sist. cardiovascular.

  • Aspectes fisiològ.

  • Fisiologia del desenvolupament perinatal.

  • Regulac. circulació.

  • Paper de l'endoteli.

  • Fisiologia de l'envelliment.

  • Anàlisi digital d'imatges en fisiologia.

  • Treball d'investigació

Direcció del programa: JOSE VIÑA RIBES - M ROSARIO SALVADOR PALMER


Requisits específics d'admissió: NOTA MITJANA, CURRÍCULUM I COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT Títol per accedir a aquest programa: LLICENCIATS EN MEDICINA I CIRURGIA, FARMÀCIA, CIÈNCIES BIOLÒGIQUES, VETERINÀRIA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT


Nombre màxim d'estudiants: 20


Àrea de coneixement per a la concessió de premi extraordinari de doctorat: MEDICINA I ODONTOLOGIA El mòdul "Mètodes de treball de laboratori en Fisiologia II" es considera obligatori per aquells estudiants que el tutor ho aconselle.


Aquest programa té atorgada la menció de qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència, segons Resolució de 22 de juny de 2004, de la Direcció General d'Universitats.

Información Adicional

Consultar fechas de inicio, duración, lugar de realización y condiciones económicas. Para mas información, por favor, haga la consulta
Contacta ahora con el centro