Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Doctorado en ACTIVITAT HUMANA I PROCESSOS PSICOLÒGICS II de Universitat de València

Universitat de València

Universitat de València
Presencial Inicio: A partir del 22/10/2004
Pedir información
Impartido en: Valencia

Temario

Programa:  • Abús infantil: processos psicològics.

  • Gènere, imatge i represent. del cos.

  • Interacció familiar: anal. observacional.

  • Processos en comp. parental i en divorci.

  • Psicol.de l'activ.fisica i l'esport.

  • Crisi, Risc i Sit.Trauma:Cog-Emoc.

  • Interv. en recaígudes de drogodependents.

  • Trastorns de la veu i del llenguatge

  • Treball d'Investigacio

Direcció del programa: TERESA CERVERA CRESPO


Requisits específics d'admissió: EN CAS QUE EL NOMBRE DE SOL.LICITUDS SUPERE EL NOMBRE MÀXIM D'ALUMNES ADMISSIBLES CALDRÀ TENIR EN COMPTE ELS MÈRITS SE- GÜENTS: HAVER CURSAT LES ASSIGNATURES OPTATIVES DEL DEPARTAMENT, CONEIXEMENT D'ANGLÈS I INFORMÀTICA.


Títol per accedir a aquest progrma: LLICENCIATS


Nombre màxim d'estudiants: 20


Àrea de coneixement per a la concessió de premi extraordinari de doctorat: PSICOLOGIA

Información Adicional

Consultar fechas de inicio, duración, lugar de realización y condiciones económicas. Para mas información, por favor, haga la consulta
Contacta ahora con el centro