Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Doble grado en Ciencia de l'actividad física y deportes/Fisioterapia en Lérida

Universitat de Lleida - MASTERS

Programa de Doble grado en Ciencia de l'actividad física y deportes/Fisioterapia

Presencial Duración: 9375 Horario: Mañana y tarde
Pedir información
Presencial
Impartido en: Lérida

Temario

Els objectius genè,rics del doble Grau en Fisioterà,pia i CAFE seran doncs: Formar un professional

que sigui capaç, d&rsquo,abordar holísticament tant el procés de recuperació funcional al llarg de la lesió

com la reintroducció a l&rsquo,activitat física i a l&rsquo,à,mbit esportiu, una vegada superat aquest procés.A més a més, preparar els graduats fomentant la qualitat en la intervenció professional que anirà,

lligada a l&rsquo,exercici terapè,utic, manteniment i recuperació de la salut de les persones, mitjanç,ant

l'aplicació de coneixements i tè,cniques prò,pies de la fisioterà,pia i les ciè,ncies de l'activitat física i

l'esport.Per tant s&rsquo,assegurarà, l&rsquo,adquisició dels coneixements, destreses i competè,ncies professionals, tant

comunes com específiques de cada especialitat, i es promourà, la integració global d&rsquo,aquests

coneixements, així com la investigació en l&rsquo,à,mbit de les ciè,ncies de la Salut.

Información Adicional

Estudiante con las PAU o ciclo formativo de grado superior

Contacta ahora con el centro