Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

CURSO DE FOTOGRAFIA II: Fotografia Creativa de FOTOESPAI B.C.I.

FOTOESPAI B.C.I.

Presencial Duración: 232 Horario: 10 a 12 h. , 18 a 20 h. o de 20 a 22 h.
Pedir información
Impartido en: Barcelona

Temario

CURS DE FOTOGRAFIA II : FOTOGRAFIA CREATIVA


Si ja tenim una certa base i volem ampliar coneixements,

perfeccionar-los, experimentar amb el mitjà, i emprar la

fotografia de manera creativa i com a forma d&rsquo,expressió.
Perfeccionament - Expressió personal - Llenguatge visual

Manipulació de materials - Subversió de la tè,cnica -

Processos alternatius - Tractament digital II - Lab. II
- Fotografia estenopeica, autoconstrucció de cà,meres

i transformació d'objectes en cà,meres fotogrà,fiques.

- Fotografia alternativa amb cà,meres simples.

- Recuperació i reutilització de cà,meres antigues o obsoletes.

- Sistema de zones, conè,ixer el nostre equipament

i el que dona verdaderament de si.

- Forç,ats i creuats, els límits del material.

- Exposicions múltiples - Seriació - Fragmentació d&rsquo,imatges.

- Seqü,è,ncies i narrativa. Posada en escena.

- Autoretrat - Quotidianeitat.

- Objectivitat, subjectivitat, abstracció.

- Visionat d&rsquo,obres de diferents autors.

- Estils i tendè,ncies contemporà,nies.

- Manipulació Polaroid.

- Fotografia infraroja, material lith.

- Repas de flaix, flaixos esclaus i pintar amb llum

- Tè,cniques antigues:

Cianotipia, paper salat, gomes bicromatades, albúmina.

- Nu en estudi i en exteriors.

- Fotografia estereoscópica 3D

- Creativitat i expressió personal.

- La fotografia com a llenguatge i mitjà, d'expressió.

- Processos i manipulacions de laboratori.

- Trames, dobles impressions, solarització.

- Laboratori color. C41 i RA4

- Filtratge i correcció de dominats.

- Monocrom en color.

- Fotografia digital II.

- Tractament digital: Photoshop II.

- Introducció al mig i gran format.

- Equipament d'estudi, flaixos, fotómetre de ma.
Durada: 8 mesos, d'Octubre a Juny.

Horaris de 10 a 12h, de 18 a 20h o de 20 a 22h.

Dos dies de classes setmanals en dilluns i dimecres.

De dues a dues hores i mitja de classe / dia.

Possibilitat d'alternar horaris de classe.Sortides fotogrà,fiques - Lliure us d&rsquo,instal·,lacions - Exposició dels treballs.

Información AdicionalContacta ahora con el centro