Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Administració de personal II administració de salaris I IRPF de CIDET, Centre Internacional de formació empresarial i tecnològica

CIDET, Centre Internacional de formació empresarial i tecnològica

Presencial Duración: 21
Pedir información
Impartido en: Barcelona

Temario

PRESENTACIÓN:COMPETÈ,NCIA GENERAL:Capacitar i habilitar a les persones que facin el curs per exercir professionalment l&rsquo,administració de personal a l&rsquo,empresa a nivell de Tè,cnic en Administració de Personal, dotant-les dels coneixements i de la prà,ctica necessà,ria mitjanç,ant una formació intensiva i de nivell superior.COMPETÈ,NCIES PROFESSIONALS:L&rsquo,objectiu d&rsquo,aquest curs és proporcionar les competè,ncies professionals per exercir aquesta activitat en qualsevol empresa, independentment del sector econò,mic a què, pertanyi, dins de la funció d&rsquo,administració i gestió de personal en els à,mbits professionals i de treball segü,ents:- Administrar els salaris, nò,mines i IRPF.

Información AdicionalTitulacions, diplomes i certificats d',assistè,ncia

A tots els alumnes que assisteixin a un mínim del 80% de les classes i superin, si s&rsquo,escau, proves i/o treballs, se&rsquo,ls lliurarà, el corresponent Títol, Diploma d&rsquo,Aprofitament, o Certificat d&rsquo,Assistè,ncia.
Contacta ahora con el centro