Menu
¡Llama gratis! 900 831 816

Cursos de Institut Escola del Treball

. Lérida, España

¡Llama gratis! 900 831 816
Se han encontrado 17 programas
FILTRAR RESULTADOS
Filtros seleccionados
Dónde estudiar
Cómo aprender
Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d&rsquo,instal&middot,lacions autom&agrave,tiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d&rsquo,aquests...
Presencial 2000
España: Lérida
El curs de formació específic per a l&rsquo,accés als cicles de grau superior s&rsquo,adre&ccedil,a a les persones que posseeixen el títol de T&egrave,cnic.ContingutsEl curs s&rsquo,organitza en dues parts, la comuna i la especifica.L&rsquo,alumnat ha de cursar totes les mat&egrave,ries de la part...
Presencial 700
España: Lérida
Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d&#39,una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant...
Presencial 2000
España: Lérida
Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l&rsquo,operació i manteniment de parcs i instal&middot,lacions d&rsquo,energia e&ograve,lica, promocionar instal&middot,lacions, desenvolupar projectes i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment...
Presencial 2000
España: Lérida
La compet&egrave,ncia general d&#39,aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l&#39,&agrave,mbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d&#39,atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols...
Presencial 2000
España: Lérida
Aquests estudis capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productesTenen una durada de 2.000 hores (1.600 lectives en el centre educatiu i 400 de pr&agrave,ctiques en un centre de treball) distribu&iuml,des...
Presencial 2000
España: Lérida
Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu...
Presencial 2000
España: Lérida
Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d&#39,importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d&rsquo,acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s&rsquo,han establert.La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en...
Presencial 2000
España: Lérida
Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar l&rsquo,activitat d&rsquo,un laboratori i per desenvolupar i aplicar t&egrave,cniques d&rsquo,assaig i an&agrave,lisis físiques, químiques i microbiol&ograve,giques sobre mat&egrave,ries primeres i productes químics o alimentaris per a la investigació...
Presencial 2000
España: Lérida
Aquests estudis capaciten per assistir a la direcció i a d&#39,altres departaments en les activitats d&#39,organització, representació de l&#39,entitat i fer les funcions administrativa i documental, gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació,...
Presencial 2000
España: Lérida