Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Cursos de GRUP PREPARAT de Penitenciarias

Països Catalans, núm. 15, local C. Tarragona, España

¡Llama gratis! 900 264 357
Se han encontrado 10 programas
FILTRAR RESULTADOS
Filtros seleccionados
Dónde estudiar
Tarragona (10)
Qué tipología o título
Oposición (10)
Cómo aprender
Semi-presencial (5)
PRESENTACIÓ L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. Què t’ofereix? Seguretat en...
Presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓ L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. Què t’ofereix? Seguretat en...
Presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓ L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. Què t’ofereix? Seguretat en...
Presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓN La Administración Pública convoca cada año plazas de funcionario. ¿Cómo puedes acceder? Mediante una oposición. ¿Qué es una oposición? Es un sistema de selección de personal que utiliza la Administración Pública para cubrir estas plazas libres ¿Qué te ofrece? Seguridad en...
Presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓ L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. Què t’ofereix? Seguretat en...
Presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓN La Administración Pública convoca cada año plazas de funcionario. ¿Cómo puedes acceder? Mediante una oposición. ¿Qué es una oposición? Es un sistema de selección de personal que utiliza la Administración Pública para cubrir estas plazas libres ¿Qué te ofrece? Seguridad en...
Semi-presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓ L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. Què t’ofereix? Seguretat en...
Semi-presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓ L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. Què t’ofereix? Seguretat en...
Semi-presencial
Impartido en: Tarragona
PRESENTACIÓ L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. Què t’ofereix? Seguretat en...
Semi-presencial
Impartido en: Tarragona
REQUISITS PER ACCEDIR A UNA PLA&Ccedil,A LLIURE Haver complert els 18 anys i no excedir l&rsquo,edat de jubilació Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d&rsquo,algun dels Estats de la Unió Europea Estar en possessió del Títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau , t&egrave,cnic...
Semi-presencial
Impartido en: Tarragona