Valencia destina 70.000 euros a becas para investigación sobre el valenciano

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha destinado 69.800 euros a becas para la realización de 21 trabajos de investigación, enmarcados dentro del Plan de Estudios del Valenciano Actual 2009.

De los 21 trabajos becados destaca el de «Materials per a l´explotació didàctica del format audiovisual per a l´aprenentatge en xarxa del valencià», al que Educació destinará 6.400 euros, así como el de «Aplicació informàtica per a la preparació de les proves de la JQCV», que obtendrá 5.000 euros.


 


Hay tres trabajos que contarán con 4.700 euros a cada uno: «Tractament lexicogràfic bilingüe del vocabulari bàsic francés i valencià», «Elaboració de materials d´ensenyament-aprenentatge del valencià mitjançant les TIC» y «Elaboració de materials per a l´aprenentatge del valencià dirigit a immigrants àrabs i romanesos». Por su parte, «Òperes franceses i alemanyes: traducció al valencià» dispondrá de 4.500 euros.


 


Un total de 3.900 euros irán destinados al trabajo «Relats interculturals», mientras que el «Diccionari forestal multilingüe» contará con 3.600 euros e»Inter-Val v2″ será becado con 3.400 euros. Por su parte, «Guía de conversa xinés-valencià» y «Musiquem la llengua. Guia de termes musicals: valencià / llengües cooficials de l´estat espanyol» serán subvencionados con 3.200 euros, y «Projecte d´investigació sobre estudis lingüístics i lexicogràfics contrastius, amb metodologia prospectiva, entre valencià i castellà» con 3.000 euros.


 


Menos de 3.000 euros


Las cantidades menores de 3.000 euros corresponden a «Web de material audiovisual de suport a l´aprenentatge en/del valencià» (2.900 euros), «Traducció al valencià de tres òperes italianes» (2.800 euros) y «Consonants y vocals» (2.200 euros).


 


Por último, la Conselleria destinará 2.000 euros a «Disseny de recursos hipermèdia per a l´ensenyament-aprenentatge de la llengua», «Noves tecnologies i aprenentatge del valencià», «Estudi contrastiu de paraules de Bernat i Baldoví», «Yusuf Idris i la seua obra teatral ´al-Farafir´ (Els Fantotxes)» y «Antología del Maznavi de Jalal ud-Din Rumi (El plaer d´escoltar i la saviesa persa)». Y la última beca, de 1.600 euros, será para el trabajo «Vocabulari de mitjans de comunicació i annexos complementaris».


 


El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) también recoge la exclusión de seis trabajos que no llegaron a presentarse a tiempo o no obtuvieron la puntuación mínima requerida.


 


*  *  *  *


 


Más información:


 


Decreto del Programa de Becas para Investigación sobre el Valenciano


 


Conselleria d’Educació